Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Δευτέρα 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα

Μην τολμήσετε και  ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στους κάτοθι:

-πνευματικούς ανθρώπους
-πνεύμα αντιλογίας
-πνεύμα των γιορτών
-πνεύμα των Χριστουγέννων
-πνευματικό πατέρα( ,μητέρα,αδερφό,...)
-οινόπνευμα
-πνευματικά κέντρα
-πνευματικά δικαιώματα